...

Wózek transportowy BOBBY EVO

Wózek transportowy BOBBY EVO

Wózek kompaktowy, lekki, składany. Doskonały do używania w szpitalach, na lotnisku, do transportu. Dzięki swojej budowie można go przetrzymywać w bardzo małych pomieszczeniach, nie wymagający specjalistycznej konserwacji.

Wózek transportowy BOBBY EVO

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.