...

Parapodium dynamiczne PD

Parapodium dynamiczne PD

Cechy produktu:

  • umożliwia lokomocję (poprzez balans tułowiem) pacjenta z niedowładem kończyn dolnych
  • bardzo dobra stabilizacja przednia i boczna tułowia
  • bardzo szeroki zakres regulacji umożliwiający jak najlepsze dopasowanie urządzenia zapewniając przy tym pełen komfort i bezpieczeństwo pacjenta
  • Dodatkowo parapodium może posiadać: wzmocnione uchwyty kolan, uchwyty nadgarstkowe, klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, pas tylny, dodatkowe poduszki boczne
Parapodium dynamiczne PD

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.