...

Wózek inwalidzki elektryczny EXPRESS

Wózek inwalidzki elektryczny EXPRESS

Wózek składany na podwójnym, wzmocnionym krzyżaku, wyposażony w nowoczesną jednostkę sterującą LINX, która polepsza sterowalność i parametry jezdne. Konstrukcja wózka ułatwia szybki demontaż poszczególnych części i złożenie wózka. Dwie odrębne baterie są spakowane do dwóch oddzielnych pojemników, co ułatwia przenoszenie. Wózek przeznaczony do używania wewnątrz pomieszczeń i w terenie na utwardzonej nawierzchni.

Wózek inwalidzki elektryczny EXPRESS

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.