...

Kołnierz Schanza

Kołnierz Schanza

Miękki kołnierz jednoczęściowy wykonany z gąbki i zapinany na rzep. Stosowany w przypadkach wymagających ograniczenia ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa w zespołach bólowych spowodowanych zmianami zwyrodnieniowymi lub urazowymi. Częściowo unieruchamia i koryguje kręgosłup szyjny.

Kołnierz ortopedyczny Schanza

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.