...

Kołnierz Florida

Kołnierz Florida

Kołnierz wykonany z pianki poliuretanowej z wkładką usztywniającą z polipropylenu. zalecany w przypadkach wymagających ograniczenia ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa oraz odciążenia.Częściowo unieruchamia i koryguje kręgosłup szyjny

Kołnierz ortopedyczny Florida

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.