...

Neurotemblak T-03

Neurotemblak T-03

Neurotemblak wykonany z oddychającej pianki poliuretanowej pokrytej welurem, umożliwia precyzyjne ustawienie pozycji zabezpieczonej kończyny. Stosowany po przebytych operacjach, w przypadku niedowładu, złamań, przesileń ścięgien i więzadeł, leczenia i doleczania urazów stawu ramiennego i obręczy barkowej.

Neurotemblak T-03

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.