...

Ortezy kończyn dolnych

Strona główna / Sklep medyczny / Ortezy kończyn dolnych

Ortezy kończyn dolnych

W naszej ofercie posiadamy funkcjonalne ortezy i stabilizatory, które pomagają w poruszaniu się, korygowaniu kończyn dolnych oraz wspomaganiu procesu rehabilitacji. Mają one różne możliwości stabilizacji odciążeniu, korekcji lub zabezpieczeniu zakresu ruchu w stawach.

Ortezy kończyn dolnych Lublin

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.