...

Balkonik trójkołowy BILLY

Balkonik trójkołowy BILLY

Balkonik posiada składaną ramę, hamulce z możliwością blokady, torbę zakupową oraz kosz. Ma regulowane ergonomiczne uchwyty.

Balkonik trójkołowy BILLY

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.