...

Balkonik trójfunkcyjny TRIPLA

Balkonik trójfunkcyjny TRIPLA

Balkonik, który łączą w sobie trzy funkcje, może być używany jako kroczący, stały, bądź stały z kółkami, posiada składaną ramę aluminiową oraz regulowaną wysokość co 2,5 cm.

Balkonik trójfunkcyjny TRIPLA

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.