...

Balkonik aluminiowy CADEO

Balkonik aluminiowy CADEO

Balkonik CADEO dzięki małym kółkom jest bardzo zwrotny, niewielka waga, wraz z torbą to 5,5 kg,  pozwala podnieść go nawet osobie bardzo słabej. Specyficzny mechanizm dociskowy na tylnych kołach umożliwia hamowanie tylko poprzez oparcie się o rączki.

Balkonik aluminiowy CADEO

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.