...

Wcześniaki

Strona główna / Oferta / Wcześniaki

specjalizacje

Wcześniaki

W naszym Centrum szczególną opieką otaczamy dzieci urodzone przedwcześnie. Odpowiednio wcześnie wprowadzone wsparcie pomaga dzieciom na maksymalne wykorzystanie swojego potencjału. Jako jedno z pierwszych oddziaływań stosujemy tzw handling. Jest to tak dostosowana pielęgnacja, aby stanowiła wstęp do fizjoterapii. 

Rehabilitacja fizjoterapia wcześniaki

Odpowiednia pielęgnacja to:

  • podnoszenie
  • odkładanie
  • noszenie
  • przewijanie
  • ubieranie
  • organizacja przestrzeni, aby wspierać rozwój dziecka

Zadaniem handlingu jest, poprzez zastosowanie odpowiednich technik, zapobieganie lub zniwelowanie nieprawidłowości jakie mogą się pojawić w dalszym etapie.

Monitorujemy także rozwój wcześniaków, które nie potrzebują systematycznej fizjoterapii po to, aby odpowiednio szybko wychwycić mogące się pojawiać nieprawidłowości.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń

Tel.: +48 570 999 201

Napisz

kinezismed.rehabilitacja@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.