...

Trening słuchowy Johansena

Strona główna / Oferta / Trening słuchowy Johansena

Terapie

Trening słuchowy Johansena

Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena zalecana jest w terapii dzieci z:

  • opóźnionym rozwojem mowy,
  • dysleksją, problemami szkolnymi,
  • ADHD,
  • zaburzeniami koncentracji uwagi,
  • zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej, 
  • trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
  • MPD,
  • nadwrażliwość słuchową
Trening słuchowy Johansena Lublin
Trening słuchowy Johansena

Trening słuchowy Johansena  zaczyna się od szczegółowej diagnozy obejmującej wywiad, badanie lateralizacji, audiometrii tonalnej oraz testy mowy utrudnionej (w tym test dychotyczny). 

Na podstawie wykonanej diagnozy przygotowany jest indywidualny program stymulacji słuchowej oparty na specjalnie nagranej muzyce, której należy słuchać 10-15 minut dziennie przez 6 dni w tygodniu. Niezwykle ważna jest systematyczność, gdyż to warunkuje efekty terapii. Postępy w terapii powinny być kontrolowane co 4-8 tygodni.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń

Tel.: +48 570 999 201

Napisz

kinezismed.rehabilitacja@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.