...

Terapia PNF

Strona główna / Oferta / Terapia PNF

Terapie

Terapia PNF

Ze względu na szerokie możliwości oddziaływania koncepcję PNF z powodzeniem stosujemy w pediatrii, min u dzieci z wadami postawy. Koncepcja PNF polega na wykorzystaniu naturalnych ruchów wykonywanych trójpłaszczyznowo. Bardzo istotną kwestią w pracy według tej koncepcji jest kontrola motoryczna pacjenta, czyli optymalna stabilność i mobilność. Celem terapii jest przywrócenie prawidłowych wzorców ruchu w czynnościach dnia codziennego. Praca z pacjentem polega na specyficznym zastosowaniu przez fizjoterapeutę oporu manualnego. Działanie to ma celu przekazanie informacji na temat kierunku, kolejności oraz szybkości wykonywanego ruchu.

Wskazania do terapii PNF:

  • zaburzenia neurologiczne
  • problemy/schorzenia ortopedyczne
  • wady postawy
  • przepuklina oponowo-rdzeniowa
  • skolioza.
Terapia PNF Lublin

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń

Tel.: +48 606 877 004

Napisz

kinezismed.rehabilitacja@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.