...

Metoda DNS

Strona główna / Oferta / Metoda DNS

Terapie

Metoda DNS

Metoda DNS – Dynamiczna Stabilizacja Nerwowo – Mięśniowa – została opracowana przez prof Kolara. Opiera się na kinezjologii rozwojowej i ontogenezie. Ocena polega na skonfrontowaniu zachowań/wzorców motorycznych pacjenta ze wzorcami jakie prezentują zdrowe dzieci. Podejście do terapii pacjenta jest całościową strategią. Metoda ta zakłada, że rozwój struktur anatomicznych jest ściśle powiązany z rozwojem funkcji motorycznych.

Wskazania do terapii DNS:

  • MPD
  • wady postawy, skoliozy
  • wady stóp
  • zwichnięcia stawów biodrowych
  • udary
  • sport wyczynowy
  • schorzenia ortopedyczne
  • terapia pourazowa.
Metoda DNS Lublin

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń

Tel.: +48 570 999 201

Napisz

kinezismed.rehabilitacja@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.