...

Dzieci starsze

Strona główna / Oferta / Dzieci starsze

specjalizacje

Dzieci starsze

Prowadzimy terapię dzieci borykających się z następującymi problemami:

  • problemy z napięciem mięśniowym
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • choroby neurologiczne
  • zespoły genetyczne
  • wady postawy
  • wady stóp
  • wady klatki piersiowej
  • skoliozy
Rehabilitacja dzieci Lublin
Rehabilitacja fizjoterapia dzieci starsze Lublin

Naszym priorytetem jest uzyskanie lub przywrócenie maksymalnej sprawności naszych podopiecznych. Pierwszym etapem jest zawsze dokładne badanie fizjoterapeutyczne, abyśmy mogli opracować optymalny plan terapeutyczny. Wyznaczamy cele, które konsekwentnie realizujemy razem z pacjentami.

Uczymy także rodziców jak w warunkach domowych mogą kontynuować fizjoterapię. Bardzo ważny dla nas obszar to profilaktyka zachowań prozdrowotnych. Staramy się wpajać dzieciom zdrowe nawyki dotyczące aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń

Tel.: +48 570 999 201

Napisz

kinezismed.rehabilitacja@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.