...

Przemysław Zdolski

Strona główna / O nas / Przemysław Zdolski

Przemysław Zdolski

Fizjoterapeuta, Specjalista ds. doboru wyrobów medycznych

Od 1996 roku zajmuje się doborem wyrobów medycznych. Przez ten cały czas pracując w różnych placówkach ortopedyczno rehabilitacyjnych zajmujących się doborem sprzętu medycznego nabyłem duże doświadczenie i wiedzę. Cechuje się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta w celu najlepszego dopasowania zaopatrzenia medycznego. Specjalizuje się w ortotyce kończyn dolnych i górnych, ale również dobieram sprzęt lokomocyjny i środki pomocnicze. Pomagam w pozyskiwaniu  i rozliczaniu refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, dofinansowań z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jak również szukania środków z innych organizacji, stowarzyszeń i fundacji.

Moją wiedze i umiejętności mogę również poprzeć dużo ilością kursów i szkoleń:

  • Wanda Fundacja i Katedra Rehabilitacji Medycznej Dzieci Wolnego Uniwersytetu Medycznego w Amsterdamie – Kurs zaawansowany: „Improwing the functioning of children with cerebral palsy in everyday life”
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Protetyki i Ortotyki ISPO Polska – Szkolenie w zakresie Użycia Zaopatrzenia Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego w Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Niedowładami Spastycznymi
  • Wanda Fundacja i Katedra Rehabilitacji Medycznej Dzieci Wolnego Uniwersytetu Medycznego w Amsterdamie – Kurs podstawowy: „Interdyscyplinarne leczenie dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym”
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Protetyki i Ortotyki ISPO Polska – Interdyscyplinarne szkolenie: „ Rola Zaopatrzenia Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego w Terapii Dzieci i Młodzieży z Niedowładami Spastycznymi”
  • Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen – Region Lubelski Szkolenie z zakresu budowy, użytkowania i indywidualnego dopasowania wózka inwalidzkiego
  • Thuasne Akademia Kompresoterapii, Thuasne Profilecare – Szkolenie z zakresu znajomości rodzajów zewnętrznych protez piersi Silima i ich doboru

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń

Tel.: +48 606 877 004

Napisz

kinezismed.rehabilitacja@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.