...

Aneta Prokopiak

Strona główna / O nas / Aneta Prokopiak

Aneta Prokopiak​

fizjoterapeutka dziecieca

Jestem fizjoterapeutką z przygotowaniem pedagogicznym. Zaraz po ukończeniu studiów wiedziałam, że chcę pracować z małymi pacjentami. Praca z dziećmi daje mi satysfakcję i dużo pozytywnej energii. Efekty jakie osiągają moi pacjenci napędzają mnie do dalszych działań. Lubię prowadzić terapię przez zabawę. Dużo uwagi w swojej pracy poświęcam kontroli posturalnej oraz funkcjonowaniu sensorycznemu dziecka. Uważam, że to ogromnie ważne w prawidłowym rozwoju dziecka.

Aneta Prokopiak fizjoterapeuta dziecięcy
Aneta Prokopiak Kinezismed

Wciąż poszerzam swoją wiedzę na warsztatach i kursach pediatrycznych:

 • Dynamic Neuromuscular Stabilization Pediatric Course Part 1,
 • Diagnostyka i Terapia Neurorozwojowa Niemowląt
 • Dynamic Neuromuscular Stabilization w Skoliozach
 • Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym- analiza problemu oraz sposoby korekcji
 • Dziecko wiotkie- z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym- formy i sposoby oddziaływań terapeutycznych
 • Primitive Reflexes influencing Movement&Motor Control: Assesment and Rehabilitation (odruchy pierwotne)
 • Masaż tkanek głębokich (MTG)i rozluźnianie mięśniowo- powięziowe z anatomią palpacyjną
 • Modulacja sensoryczna- neurobiologiczny proces od narodzin do starości
 • PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
 • Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Terapia Neuroaktylna; Międzynarodowy Instytut dr Swietlany Masgutowej
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Makaton (alternatywna metoda komunikacji) I stopień
 • Kurs Integracji Sensorycznej I i II-ego stopnia- diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej
 • Analiza i terapia dziecka zagrożonego
 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń

Tel.: +48 570 999 201

Napisz

kinezismed.rehabilitacja@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.