Metody pracy

Nasi terapeuci systematycznie uczestniczą w nowych szkoleniach nieustanie podnosząc swoje kwalifikacje. Jesteśmy przekonani, że jeszcze w większym stopniu pozwoli to pomagać dzieciom, które do nas trafiają. Nasi terapeuci posiadają kwalifikacje do prowadzenia takich terapii jak:
Terapia NDT-Bobath,
Terapia Integracji Sensorycznej,
Anatomy Trains,
Elastyczny Taping,
Terapia PNF,

Terapia Skolioz,
Masaż Shantala,
Terapia Ręki,
Kinesiology Taping,
Analiza chodu,
Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp wg Barbary Zukunft-Huber,
Masaż Tkanek Głębokich,
Terapia Tkanek Miękkich,
Opóźnienie neuromotoryczne wg programu stymulacji i wygaszania odruchów Sally Goddard program szkolny,
DGN-SI- Ocena diagnostyczna procesów integracji sensoryczno-motorycznej w ujęciu neurorozwojowym,
Fizjoterapia Uroginekologiczna.

 

terapia NDT-Bobath Kinezismed Lublin
Rehabilitacja dzieci w tym terapia NDT-Bobath

Terapia NDT Lublin: tel. kom. 570 999 201