Metody pracy

W swojej pracy z pacjentem wykorzystujemy różne metody, które dostosowujemy indywidualnie do potrzeb pacjenta. Staramy się aby dobór metod korzystnie wpływał na prowadzona terapię. Niektóre z nich to:

Terapia manualna,
Suche igłowanie,
Terapia PNF,
Neuromobilizacje,
Kinesiology taping.