KINEZISMED

Rejestracja i porady
kom. 515 773 094

Rehabilitacja niemowląt i małych dzieci

TERAPIA NDT-BOBATH

Do naszych pacjentów kierujemy terapię neurorozwojową NDT-Bobath, która ze względu na swój nieinwazyjny charakter może być prowadzona już od pierwszych dni życia dziecka, a najlepsze efekty przynosi w ciągu pierwszego roku życia dziecka.

Terapia NDT-Bobath kierowana jest do noworodków - w tym wcześniaków, niemowląt i małych dzieci, w szczególności z:

Praca terapeuty polega na kontrolowaniu aktywności dziecka z tzw. "punktów kluczowych" czyli głowy, szyi, obręczy barkowej i innych części ciała, tak aby w efekcie wykształcić prawidłowe odruchy postawy dziecka, nauczyć je samodzielnego ich wykorzystywania i kontrolowania.

Rodzaj ćwiczeń oraz ich tempo i rytm dobiera się indywidualnie do każdego dziecka.

Zajęcia trwają 45 min i odbywają się w gabinecie wyposażonym w profesjonalny sprzęt do prowadzenia terapii. Terapię NDT-Bobath prowadzą fizjoterapeuci - Terapeuci NDT-Bobath z uprawnieniami do diagnozy i terapii dzieci tą metodą.

Instruktaż pielęgnacji dziecka - rodziców noworodków i niemowląt, zapraszamy do udziału w spotkaniach instruktażu pielęgnacji dotyczącego karmienia, noszenia, przewijania, kąpieli, zabaw dziecka, prowadzonych przez terapeutę NDT-Bobath. Instruktaż ma na celu przekazanie rodzicom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu właściwej pielęgnacji, która sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka.